Mazda3
Personvern

Behandling av personopplysninger i Mazda Motor Norge


Når du bruker nettsiden vår eller er i kontakt med oss på andre måter vil Mazda Motor Norge behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Mazda Motor Norge ved daglig leder Karianne Westby. Kontaktinformasjonen til Mazda Motor Norge er:

 

Adresse: Postboks 685, 1411 Kolbotn

E-post: mazdanorge@mazdaeur.com

Telefon: 66 81 87 70

Organisasjonsnr.:  986 632 212

 

For spørsmål du har om behandling av dine personopplysninger hos oss kan du ta kontakt på e-post eller på telefonnummer som nevnt over.

 

Andre aktører og deres behandlingsansvar


Autoriserte Mazda-forhandlere og autoriserte Mazda-verksteder ("Forhandlere") er selvstendige selskaper. Disse selskapene driver virksomhet som innebærer bruk av Mazda Motor sine varemerker og er lisensiert til å selge og foreta service på Mazda-kjøretøy. Hver Forhandler er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg som Forhandler behandler i forbindelse med sin virksomhet. Fullstendig informasjon om Forhandleres behandling av personopplysninger må etterspørres hos den respektive Forhandler i dennes personvernerklæring.

 

Mazda Motor Europa er et selvstendig selskap, og opptrer som databehandler for Mazda Motor Norge i ulike sammenhenger, for eksempel ved utvikling og leveranse av IT-Systemer for Mazda Motor Norge. I forbindelse med nedlasting og bruk av My Mazda App er Mazda Motor Europa behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger som skjer i appen.

 

Mazda Motor Corporation (produsent/fabrikant av Mazda- kjøretøy) er et selvstendig selskap, og opptrer som databehandler for Mazda Motor Norge i en ulike sammenhenger, for eksempel ved utvikling og leveranse av IT-Systemer for Mazda Motor Norge. I forbindelse med flere behandlinger av personopplysninger fra sensorer i kjøretøyet (kjøretøydiagnostikksystemer) er produsent/fabrikant Mazda Motor Corporation regnet som behandlingsansvarlig. Du kan lese generelt om hvilke behandlinger som finner sted i Mazda-kjøretøy her.

 

Hvilke personopplysninger Mazda Motor Norge samler inn


Personopplysningene vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

 

 • Kontaktopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse
 • Personlig informasjon: Fødselsdato, VIN, registreringsnummer
 • Identifiseringsdata: Kundenummer/kunde-id
 • Kundehistorikk: Kjøretøydata (modell, kjøpsdato, registreringsdato, registreringsnummer, chassisnummer), kundetilfredshet
 • Salgs- og serviceinformasjon: Servicehistorikk (utførende forhandler, dato for service)
 • Markedsføringsinformasjon: Oversikt over mottatte kampanjer
  • Kontaktinformasjon i B2B: Arbeidsgiver/selskap (ofte leverandører eller PR (journalister)), stilling, jobbtelefonnummer, jobb-e-postadresse
  • Cookies: Brukeradferd på våre hjemmesider

 

Vi samler inn personopplysningene nevnt over på følgende måter:

 

 • Du oppgir personopplysningene direkte til oss, for eksempel via nettskjema på hjemmesiden vår
 • Vi registrerer din adferd på våre nettsider via cookies
 • Vi registrere markedsføringsinformasjon og eventuell kundesupport vi gir til deg
 • Vi mottar kundehistorikk og salgs- og serviceinformasjon fra Forhandlere, Mazda Motor Europa, Mazda Motor Corporation eller andre verksteder som har utført arbeid på ditt Mazda-kjøretøy

 

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger og behandlingsgrunnlag


Behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag i  henhold til personvernreglene. Nedenfor finner du informasjon om hvilke formål vi behandler dine personopplysninger til, hvilket behandlingsgrunnlag som gir oss lov til dette, og hvilke personopplysninger som brukes.

 

A.    Oppfylle våre forpliktelser i service- og kjøpsavtaler


Når du kjøper et Mazda-kjøretøy eller har ditt Mazda-kjøretøy på service eller reparasjon hos våre  Forhandlere så mottar Forhandlerne dine  kontaktopplysninger, personlig informasjon, identifiseringsdata, informasjon om kjøretøykonfigurasjon, teknisk kjøretøyinformasjon og salgs- og serviceinformasjon. Denne informasjonen vil bli brukt av Forhandleren for å utføre de tjenester du ber om, og for å gi deg informasjon om ditt kjøretøy. Mazda Motor Norge har tilgang til denne informasjonen for å oppfylle våre forpliktelser i service- og kjøpsavtaler.

 

Personopplysninger

Behandlingsgrunnlag

Kontaktopplysninger

Personlig informasjon

Identifiseringsdata

 

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse, se GDPR artikkel 6(1)(b).

 

B.   Utføre kundesupport


Personopplysninger

Behandlingsgrunnlag

Kontaktopplysninger

Personlig informasjon

Identifiseringsdata

 

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse, se GDPR artikkel 6(1)(b).

 

C.    Utføre vår rettslige forpliktelser i forbindelse med tilbakekallingskampanjer


Personopplysninger

Behandlingsgrunnlag

Kontaktopplysninger

Personlig informasjon

Identifiseringsdata

 

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss som be-handlingsansvarlige, se GDPR artikkel 6(1)(c).

 

D.    Sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet


Personopplysninger

Behandlingsgrunnlag

Kontaktopplysninger

Personlig informasjon

Behandlingen finner sted på grunnlag av ditt frivillige, informerte og eksplisitte samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, se GDPR artikkel 6(1)(a)

 

E.    Komme i kontakt med fremtidige samarbeidspartnere (prospects/leads)


Personopplysninger

Behandlingsgrunnlag

Kontaktinformasjon i B2B

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår eller en tredjeparts berettigede interesse, og denne interessen går foran ditt krav på per-sonvern i det konkrete tilfellet, se GDPR ar-tikkel 6(1)(f).

 

F.     Utarbeide statistisk informasjon om bruk av våre nettsider


Vi bruker cookies på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her: https://www.mazda.no/personvern-og-cookies/

 

Utlevering av personopplysninger til andre


Vi utleverer dine personopplysninger til Forhandlere hvis du har samtykket til det, eller dette er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. Dette kan typisk være hvis du ber om prøvekjøring via vår nettside, eller det er nødvendig i forbindelse med en avtale om utføring av service på ditt Mazda-kjøretøy.

 

Mazda Motor Norge bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Essens Kommunikation i Danmark. Leverandør av event -og kommunikasjonstjenester
 • Mazda Motor Europa. Leverandør av IT-systemer og support
 • Apsis. Leverandør av kommunikasjonsverktøy (epost)

 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

1. Lagringstid


Vi  lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

 • For å oppfylle våre forpliktelser i service- og kjøpsavtaler lagrer vi kontaktopplysninger, personlig informasjon og identifiseringsdata fram til kundeforholdet er avsluttet. Da endrer vi status på informasjonen til ikke-aktiv. Mazda Motor Norge jobber for tiden med å utarbeide ytterligere sletterutiner i våre systemer.
 • For å utførekundesupport lagrer vi kontaktopplysninger, personlig informasjon og identifiseringsdata fram til kundeforholdet er avsluttet. Da endrer vi status på informasjonen til ikke aktiv. Mazda Motor Norge jobber for tiden med å utarbeide ytterligere sletterutiner i våre systemer.
 • For å utføre vår rettslige forpliktelser i forbindelse med tilbakekallingskampanjer lagrer vi kontaktopplysninger, personlig informasjon og identifiseringsdata så lenge den rettslige forpliktelsen gir grunnlag for det. Dette er minimum 5 år etter kundeforholdet er avsluttet.
 • For å sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet lagrer vi kontaktopplysninger og personlig informasjon i 12 måneder etter det tidspunkt du sist samtykket til markedsføring fra oss, eller etter det tidspunkt du sist gang svarte på en markedsføringsutsendelse fra oss.
 • For å komme i kontakt med fremtidige samarbeidspartnere (prospects/leads) lagrer vi kontaktinformasjon i B2B fram til kontaktpersonen selv ber om å bli slettet fra våre systemer. Mazda Motor Norge jobber for tiden med å utarbeide ytterligere sletterutiner i våre systemer.


Vi gjør oppmerksom på at Mazda-kjøretøyets VIN og registreringsnummer behandles i våre systemer også etter kundeforholdet ditt er avsluttet. Denne informasjonen knytter seg til kjøretøyet og er nødvendig for identifikasjon av kjøretøyet.

 

2. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg


Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss. Det gjør du enklest ved å sende oss en e-post som nevnt over. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av  personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss. For å melde deg av nyhetsbrevet vårt kan du følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev.

 

3. Klager


Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

4. Endringer


Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.