SIKKERHET

Holder deg trygg så du kan nyte kjøreturen

 

Våre intelligente i-ACTIVSENSE sikkerhetsteknologier er utformet slike at du kan kjøre med full trygghet. Ved å hjelpe føreren med å gjenkjenne farer, unngå kollisjoner hvor dette er mulig og redusere omfanget av kollisjoner som ikke kan unngås, er dette nok en måte hvor Mazda skaper en forbindelse mellom fører og bil gjennom vår Jinba Ittai-filosofi.

AUTOBREMS (SMART CITY BRAKE SUPPORT) MED TRAFIKKSKILTGJENKJENNING

Autobrems, SCBS, fjerner stresset med bykjøring. Innebygde sensorer overvåker konstant avstanden og hastigheten når du nærmer deg en hindring, og kan forhåndsaktivere bremsene for nødbremsing om nødvendig. SCBS har gjenkjenning av fotgjengere, utvidet kamerarekkevidde, forbedret driftshastighetsområde, forbedret maksimal hastighet hvor kollisjonshindring fortsatt fungerer. SCBS kommer også med trafikkskiltgjenkjenning som automatisk registrerer fartsgrenser. Det aktive kjøredisplayet*, samt navigasjon*-skjermen, vil varsle føreren hvis fartsgrensen overskrides med et visuelt eller hørbart varsel.

ADAPTIVE LED FRONTLYKTER MED MOTORVEIMODUS

Mazdas adaptive LED frontlykter (ALH) er utviklet i søken etter ideell sikt ved kjøring på nattestid. ALH sikrer fornøyelig, sikker og stressfri kjøring for deg og dine medtrafikanter takket være dets tre unike funksjoner: Blendingsfrie fjernlys registrerer plasseringen av kjøretøy foran deg, eller møtende kjøretøy, og slår av deler av LED-lyktene. Nærlys med bred spredning sikrer at LED-lyktene lyser opp begge sider av veien over et bredere område, slik at kryss og svinger lyses opp bedre. Motorveimodus øker sikten på avstand ved å heve frontlyktenes optiske akse når du kjører i hastigheter tilsvarende kjøring på motorvei.

TRETTHETSVARSEL DAA

Tretthetssvarsel (DAA) er utviklet for å registrere endringer i kjøremønsteret som følge av tretthet. Systemet overvåker kjøreatferden din konstant, og viser et advarselstegn rett foran deg for å foreslå at du tar en pause regelmessig ved hjelp av både visuelle og hørbare varsler. Designet for å forhindre ulykker forårsaket av uoppmerksomhet på grunn av tretthet. Systemet begynner å «lære» dine vaner ved hastigheter over 65 km/tved å overvåke rattvinkel og kjøretøyets hastighet og kombinere dette med informasjon fra det forovervendte kameraet.

 


KJØREFELTASSISTANSE OG FILSKIFTEVARSLER

I hastigheter over 60 km/t bruker kjørefeltassistansen det forovervendte kameraet til å overvåke veimerkingen og hjelpe sjåføren med å styre bilen ved hjelp av motstand i rattet, samt vibrasjoner i rattet eller et lydsignal.


Mazdas filskiftevarsler* (LDWS) registrerer markeringslinjene på veien og varsler deg om bilen utilsiktet er på vei ut av kjørebanen. Når feltskiftet akkompagneres med bruk av blinklys eller akselerasjon gjenkjenner systemet manøveren som tiltenkt og gir ikke noe varsel.

 


AVANSERT BLINDSONEOVERVÅKING MED ALARM FOR KRYSSENDE TRAFIKK BAK BILEN

Avansert blindsoneovervåking* med alarm for kryssende trafikk bak bilen (ABSM m/RCTA) benytter en radarsensor med millimeterbølger til å overvåke blindsonene ved siden av og bak din Mazda, og varsler deg om nærmende kjøretøy når du skifter felt. Systemet aktiveres ved hastigheter over 30 km/t. Dersom du slår på blinklyset samtidig som systemet registrerer et kjøretøy som nærmer seg bakfra, vil systemet varsle deg med et blinkende varsel i det aktuelle sidespeilet og gi et lydsignal. Systemet benytter også den samme sensoren til sin RCTA-funksjon, som overvåker din Mazdas omgivelser når du rygger og varsler deg om et kjøretøy nærmer seg fra siden.

 BAKKESTARTASSISTANSE HLA

Mazdas bakkestartassistanse* (HLA) aktiveres automatisk når du stopper i en bakke for å hjelpe deg med å komme i gang igjen lett og sikkert uten problemer. Når du starter i en bakke holder denne funksjonen bremsen automatisk, slik at bilen ikke ruller bakover når du flytter foten fra bremsen til gasspedalen. I svake motbakker slipper den automatiske bremsen umiddelbart etter at du trykker på gasspedalen og sikrer en myk start.

 


MAZDA RADARSTYRT CRUISE CONTROL MRCC

Med Mazda Radar Cruise Control (MRCC) kan du stille inn bilens hastighet og holde den konstant uten å bruke gasspedalen. Systemet bruker en radarsensor med millimeterbølger i frontgrillen til å overvåke og vurdere den relative hastigheten og avstanden til kjøretøyet foran deg, og justerer hastigheten til en trygg følgeavstand. Dermed gjør MRCC lange kjøreturer mer avslappende, og hjelper deg å fokusere på kjøregleden.

 

DRIVE TOGETHER

Opplev kraften i «Jinba Ittai». Oppdag modellprogrammet, finn din lokale forhandler eller bestill en prøvekjøring i dag.

Bil og fører i perfekt harmoni

Drive Together

Bil og fører i perfekt harmoni

Opplev mer

Design

Den ekte kjøregleden

Opplev mer
Bygg din Mazda

Bygg din bil

Bygg din Mazda

Opplev mer
Klar til å takle de aller tøffeste kjøreforholdene

Mazda CX-5

Klar til å takle de aller tøffeste kjøreforholdene

Opplev mer

Modellene som vises er kanskje ikke i henhold til Norske spesifikasjoner. Farger og enkelte eksteriør-/interiørelementer på skjermen kan avvike fra de faktiske modellene. Sikkerhetsutstyr avhenger av utstyrsnivå.