SIKKERHET

Holder deg trygg så du kan nyte kjøreturen

 

Våre intelligente i-ACTIVSENSE sikkerhetsteknologier er utformet slike at du kan kjøre med full trygghet. Ved å hjelpe føreren med å gjenkjenne farer, unngå kollisjoner hvor dette er mulig og redusere omfanget av kollisjoner som ikke kan unngås, er dette nok en måte hvor Mazda skaper en forbindelse mellom fører og bil gjennom vår Jinba Ittai-filosofi.

ADAPTIV CRUISE CONTROL Holder automatisk sikker avstand til bilen foran

For Mazda dreier det seg alltid om at du får mest mulig kjøreglede, uansett forhold. Vår adaptive cruise control måler kontinuerlig avstanden til bilen foran, og opprettholder sikker avstand. Funksjonen er ideell for langkjøring og på motorveier. Du sparer krefter og opplever mer kjøreglede.

TRAFIKKSKILTGJENKJENNING Se viktige veiskilt som du lett går glipp av

Vårt nyeste system, Trafikkskiltgjenkjenning (TSR), viser informasjon projisert rett på frontruten slik at du alltid blir varslet om viktige veiskilt. Når informasjonen vises rett foran deg trenger du ikke skifte fokus eller flytte blikket vekk fra veien og trafikken. Det gir deg en bedre kjøreopplevelse.

KJØREFELTASSISTANSE og FILSKIFTEVARSLER Holder deg i riktig kjørefelt

Innovative sikkerhetsfunksjoner gir alle i bilen en bedre kjøreopplevelse. Vår filskiftevarsler registrerer veimerkingen og varsler deg med en svak pulsering hvis du utilsiktet er på vei ut av kjørefeltet. Om nødvendig vil bilens kjørefeltassistanse gjøre små justeringer som bringer deg tilbake til midten av feltet. Det er ideelt for lange, rette strekninger eller motorvei, og hjelper deg med å fokusere på veien foran deg. Når du bruker retningslys eller akselererer, oppfattes dette som dine intensjoner og systemet er passivt.

 


BLINDSONEOVERVÅKING Holder øye med ting du kanskje går glipp av

Din kjøreopplevelse skal være så uanstrengt som mulig. Og fordi sidespeilene ikke kan gi deg hele bildet, gjør Mazda det. Når du skal skifte felt bruker blindsoneovervåkingen radar for å se det du ikke kan se, og varsler deg om trafikk bakfra som kanskje er skjult i blindsonen. Hvis du bruker retningslyset når systemet registrerer trafikk bakfra, blir du varslet med lyd og en blinkende lampe i sidespeilet. Det øker tryggheten og gir deg en mer avslappet reise.

 


AUTOBREMS, SMART CITY BRAKE SUPPORT Registrerer når bilen må stoppe, raskere enn du kan

Vi arbeider for å hjelpe deg til å reagere raskere i forhold til farer i trafikken. Vår Autobrems, Smart City Brake Support bruker sensorer til kontinuerlig overvåking av den relative hastigheten i forhold til objekter foran bilen. Hvis du kommer for nær og det er risiko for kollisjon, klargjøres bremsene for å hjelpe deg å stoppe raskere. I en nødssituasjon vil bremsene om nødvendig bli aktivert automatisk. Systemet registrerer ikke bare andre bilen, men også fotgjengere, og det leser trafikkskilt. Og du blir varslet hvis du overskrider fartsgrensen. Bilen tenker smartere og raskere - for sikkerheten.

 ALARM FOR KRYSSENDE TRAFIKK VED RYGGING Gir deg ryggdekning, bak og på sidene

Med Mazda-teknologi har du bedre oversikt over det som foregår rundt deg. Våre sensorer overvåker både forover og bakover. Fordi du ikke har muligheten til å se alt når du rygger, vil vår funksjon Varsel for kryssende trafikk ved rygging varsle deg når objekter i bevegelse nærmer seg fra siden. Varslingen skjer med varsellampe i sidespeilet og en varsellyd. Det er nyttig når du skal kjøre ut fra en parkeringsplass eller oppkjørsel. Systemet oppdager også fotgjengere og syklister, og sørger for alles sikkerhet.

 


ADAPTIVE LED-FRONTLYS Lys som tenker lenger

God oversikt over veien øker ikke bare sikkerheten, men gir deg også en bedre kjøreopplevelse. Våre nyeste adaptive LED frontlys benytter 12 separate LED-elementer som dimmes automatisk ved møtende trafikk eller når du tar igjen en bil, for å unngå å blende andre førere. Det er kun de LED-elementene som blender den andre føreren som dimmes. Slik får du bedre sikt enn ved dimming av vanlige frontlys. Når du kjører på motorveien løftes frontlyset automatisk for å lyse opp mer av veien foran deg. Forbedringer i LED-elementene hjelper deg med å oppdage fotgjengere raskere, og du får bedre sikt ved kjøring i skarpe svinger. Alt i alt får du en sikrere og mindre utmattende kjøreopplevelse.

DRIVE TOGETHER

Opplev kraften i «Jinba Ittai». Oppdag modellprogrammet, finn din lokale forhandler eller bestill en prøvekjøring i dag.

Modellene som vises er kanskje ikke i henhold til Norske spesifikasjoner. Farger og enkelte eksteriør-/interiørelementer på skjermen kan avvike fra de faktiske modellene. Sikkerhetsutstyr avhenger av utstyrsnivå.