hero

Mazda og miljø

 

På Mazda tar vi stort hensyn til miljøet når vi konstruerer og bygger biler. Det er en av våre gunnleggende prinsipper. I 1992 lanserte Mazda sin første miljøstrategi og i 2007 ble strategien oppdatert til «Sustainable Zoom-Zoom». Dette har bidratt til flere resultater på miljøområdet:

 

  • Siden 2005 har alle Mazdas modeller oppfylt de japanske kravene til utslipp gjeldene fra 2010.
  • Siden 2002 kan mer enn 90% av samtlige Mazda-modeller gjenvinnes.
  • Gjennomsnittlig CO2-utslipp i perioden 1990-2005 ble redusert med 5%, og innen 2010 var reduksjonen på 10%.
  • Siden 2005 oppfyller 90% av samtlige Mazda modeller den amerikanske SE-LEV/U-LEV utslippsstandarden.
  • Innen 2015 skal mer enn 95% av samtlige Mazda-modeller kunne gjenvinnes.