end of life

En ny start for din utrangerte bil

Hva skjer med en bil når den har kjørt sin siste mil?

 

Hvis du ser for deg en gigantisk presse og rustne metallhauger , så må du tro på nytt. Som en del av vårt arbeid for et bedre miljø, tar vi ansvar for gjenvinning av alle Mazda biler. Per dags dato er det mulig å gjenvinne minst 90% av bilens vekt og Mazda arbeider nå for å øke dette til 95% innen år 2015.

 

Mazda samarbeider med Autoretur AS som gjennom sine avtaler med oppsamlere samler inn bilvrak over hele landet. Samtlige mottaksstasjoner kan ta hånd om din gamle bil på et miljømessig korrekt vis. Innsamlingsgraden av kasserte kjøretøy totalt i Norge, basert på en beregningsmodell fra Klima- og forurensningdirektoratet (KLIF), har de senere årene ligget på 90-95%.

 

Norge har i en årrekke hatt et system der nybilkjøpere betaler en vrakpantavgift på for tiden kr. 1.700,-. Når bilen vrakes, utbetales en vrakpant på kr. 2.500,- til siste registrerte eier av bilen. Hensikten med vrakpanten er å stimulere til vraking av gamle utrangerte biler i stedet for at de skal bli stående.

 

Hvordan vraker jeg bilen min?

Når tiden er inne for at din bil må vrakes, kan du sette bilen din hos en av Autoreturs mottaksanlegg. Vrakpant vil deretter bli utbetalt fra Toll & Avgiftsdirektoratet. Du finner mer informasjon på www.autoretur.no. Husk å ta med legitimasjon og del 2 av det siste vognkortet når du skal levere inn bilen.

 

Hva skjer med bilen?

Først miljøbehandles bilen. Dette innebærer at bilen blir tømt for væsker som olje, drivstoff osv. Startbatteri, balansevekter og komponenter som innholder PCB/PCT, bly og kvikksølv demonteres. Pyroteknisk utstyr, som kollisjonsputer, ødelegges. Deretter demonteres bilen for gjenbruk og materialgjenvinning, i fragmenteringsprosessen hakkes bilen til smådeler. Siden sorteres materialet for sluttbehandling.