The Beginnings 1920 - 1931

Vår arv

Fra korker til biler


I 1920 ble firmaet Toyo Cork Kogyo grunnlagt i Hiroshima, Japan av Jujiro Matsuda. Opprinnelig produserte firmaet kork, som navnet tilsier. Men Matsuda gikk snart over til biler, og i 1931 ble navnet Mazda skapt. Det henspeiler på navnet "Matsuda", men også på den vestasiatiske guden for visdom, intelligens og harmoni; Ahura Mazda.


Jujiro Matsuda gründet 1920 das Stammhaus des heutigen Mazda Konzerns.