Mazda-deler

Viskerblader

Mazda viskerblader


Nesten alle dine avgjørelser under kjøringen baserer seg på klar oversikt over veien, uten hindringer, så det er svært avgjørende at frontruten er så ren som overhodet mulig.

Mazda originale viskerblader sørger for optimal sikt. De er konstruert slik at de på en perfekt måte passer til dagens buede, aerodynamiske frontruter med mye bedre viskeeffekt.

 

rear wiper blade


Vedlikehold av dine Mazda frontruteviskere

Viskerbladets effekt svekkes av:

  • Ozon, luftbårne partikler, sollys og smuss som får bladet til å eldes, selv om de ikke brukes så mye
  • Lave temperaturer gjør at gummien kan sprekke eller få rifter
  • Varmt vær som får gummien til å vri seg


Fordi slitte viskerblader utgjør en sikkerhetsrisiko bør de skiftes en gang mellom hver sjette til tolvte måned - selv om du bor på et tørt sted. En ytelsestest av spyler- og viskersystemet kan inkluderes som del av din regelmessige vinter- og sommersjekk. Be din Mazda-forhandler gi deg et pristilbud på slik test to ganger i året.

Slik sørger du for at viskerbladene får lengre levetid:

  • Ikke bruk bladene til å viske frontruten fri for is. Bruk Mazdas originale De-Izer for å fjerne isen og unngå dannelse av ny is på frontruten.
  • Ikke la viskerne gå på tørr frontrute. Hvis du skal fjerne smuss fra frontruten, bruk Mazdas originale spylevæske først slik at bladene kan bevege seg smidigere.


Besøk din Mazda-forhandler og få mer informasjon om Mazda originale viskerblader.