Mazda-deler

Motorolje

Mazda Original motorolje


Hver eneste Mazda har forskjellige krav til oljer og væsker avhengig av modell, motor og oljeskiftintervall.

For å kunne garantere maksimal drivstofføkonomi og optimal ytelse for din motor, har vi utviklet Mazda Originaolje for våre motorer.

Mazda Originalolje, er testet på Mazda-modeller og tilfredsstiller derfor alle krav til kvalitet og garantier.

 

engine


Mazda Originalolje er drivstoffeffektive oljer

Dette betyr at de sparer energi og at de derfor er "drivstoffbesparende". Med standard motorolje, i bykjøring eller ved starting av motoren, bruker bilen ca. 40% av energien på grunn av motorfriksjon. Drivstoffeffektive oljer inneholder spesielle tilsetninger som reduserer den friksjonen som bidrar til tap av energi og motorslitasje. Med en drivstoffeffektiv olje trenger ikke motoren så mye energi til å starte og bruker dermed mindre drivstoff (som reduserer CO2-utslippet) og forlenger bilens levetid.

Mazda Originalolje bør være ditt førstevalg enten du skal etterfylle eller skifte olje. Din Mazda-forhandler eller et autorisert verksted vil informere deg om hvilken Mazda Originalolje som passer best til din bil, og sørge for å håndtere den gamle oljen på en miljømessig riktig måte. Gå til anskaffelse av en 1-liter Mazda Originalolje og etterfyll selv når det er behov for det.