Mazda-deler

Drivstoffiltré

Mazda drivstoff-filter

Din motors helsetilstand avhenger av et effektivt drivstoff-filter. Uten det risikerer du redusert motorytelse, tregere akselerasjon og dårlig drivstofføkonomi - eller enda verre, total motorsvikt.

Filtere holder urenheter borte fra drivstoffet i motoren din og sørger for at rent drivstoff alltid flyter som det skal. Fordi drivstoffet passerer gjennom et spesielt filtreringspapir, vil papiret over tid bli tett, lite effektivt og må skiftes ut.

Papir av høy kvalitet er nødvendig for et godt resultat, med stor overflate, rett størrelse og riktig antall porer. Dette er tilfellet med Mazda originale drivstoff-filtere. De er spesielt utviklet for Mazda-motorene og har en fordelaktig filtreringskapasitet, noe som er bevist i laboratorietester.

 

Filtere av dårligere kvalitet har svært begrenset renseevne.

I de testene som ble utført, viste de dessuten mye høyere tap av drivstoff-trykk i alle temperaturer. Mazda originale drivstoff-filtere fjernet mellom 72% og 100% av partiklene. Filterne av dårligere kvalitet fjernet mellom 16% og 39%.

Besøk din Mazda-forhandler og få mer informasjon om Mazda originale drivstoff-filtere.