finance
Finansering og forsikring

MAZDA FINANS

 

Bedrift og storkundesalg

 

Mazda Firmabiler

Biladministrasjon fra Mazda Finans er vår løsning for en effektiv administrasjon av finansiering og tjenester for bedriftskunder.

 

I samarbeid med Santander har vi etablert Mazda Finans som kan tilby alt fra billån og leasing til komplett biladministrasjonsløsning. Våre biler i kombinasjon med en finansieringsløsning fra Mazda Finans vil gi et meget konkurransedyktig, forutsigbart og gunstig bilhold.

Med vår administrasjonsløsning samles bedriftens bilrelaterte kostnader på èn månedlig faktura uavhengig av om bedriften har en eller flere biler.


Fordeler for kunden med vår biladministrasjon:
• Forenklet administrasjon av bilparken
• Reduserte bilkostnader
• Bedre kostnadskontroll og oppfølging
• Forutsigbarhet

 

Vi er opptatt av å gi våre næringskunder en god oversikt over sine bilkostnader hver måned. De kostnadene som kan periodiseres og faktureres månedlig er:

 

Service

Der kunden har inngått avtale om service, kan denne periodiseres og faktureres månedlig sammen med leie og øvrige tjenester.

 

Årsavgift

Årsavgiften kan periodiseres og fordeles over årets 12 mnd (gjelder biler som leases).

 

 

FORSIKRING

Med bilforsikring fra Santander tilbys bedriften en konkurransedyktig forsikring på hele bilparken. 

Forsikring innebærer:

 • Svært konkurransedyktige premier
 • Ingen administrasjonskostnader
 • En forsikring som ikke begrenses av antall sjåfører
 • Profesjonell og rask saksbehandling

 

Dekkhotell

Kunden kan inngå avtale om dekkhotell og få kostnaden periodiseres månedlig

 

Drivstoff-kort og rabatter

Mazda Finans har gode drivstoffavtaler. Din bedrift får gunstige rabatter og drivstoffkortene er også grunnlaget vårt for å lage gode og oversiktlige kostnadsrapporter for våre biladministrasjonskunder. 

 

Kostnadsrapport

Kunden mottar månedlig kostnadsrapport med detaljert informasjon om bilene, påløpte kostnader og drivstoff.

 

Hvilken kostnad kan periodiseres i løsningen?

Type

Leasing

Lån

Biler finansiert av andre

Kundes egne biler

Forsikring

x

x

x

x

Service-/ vedlikeholdsavtaler

x

x

x

x

Dekkhotell

x

x

x

x

Årsavgift

x

     

Drivstoff faktureres etter faktisk forbruk etterskuddsvis pr mnd.

 

 

Leasing av bil

Privatleasing er en alternativ måte å finansiere privatbilen på dersom du ønsker deg bort fra firmabilordning eller kjører egen bil med godtgjørelse.

Du vil oppnå de samme fordelene som firmaer får ved leasing, nemlig stor forutsigbarhet i månedlige kostnader, og du slipper å ta opp lån på bilen. Privatleasing passer best for de som bruker bilen i jobben og er vant til å skifte bil hvert 3-4 år. Årlig kjørelengde bør være minimum 20.000 km, ellers blir kostnaden per km uforholdsmessig høy. Kunden tegner selv forsikring på bilen og bruker oppspart bonus.

Privatleasing betyr finansiell leie og er en finansieringsform som i stor grad er lik næringsleasing. 

 

For næringsleasing har vi følgende alternativer

 • Leasing med restverdi

 

 • Leasing uten restverdi

Avhengig av biltype og kjørelengde

 

Kredittrammer for din leasingavtale:

En kredittramme er en innvilget kreditt på lån og/eller leasing som gjelder for ett år av gangen.

 

Fordelene er:

 • Størrelsen tilpasses den enkelte bedrifts behov
 • Kreditten er forhåndsgodkjent
 • Låne-/leasingsøknaden innvilges automatisk
 • Riktige betingelser er definert i Santander24
 • Kunden kan få samlefaktura for sine finansieringer

Forbehold om trykk- og skrivefeil.