Mazda3

Betingelser og vilkår

Ansvar

Detaljene som finnes på Mazda Motor Norges nettsted reflekterer den informasjonen som er tilgjengelig på det tidspunktet  informasjonen ble oppdatert, og representerer ikke noen form for garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer og står ikke ansvar for feil i informasjonen.

 

Copyright

Informasjonen publisert på dette nettstedet (tekst og bilder, grafer, lyd, animasjoner, videoer etc.) og dets struktur er underlagt opphavsrett holdt av Mazda Motors Norge, og i noen tilfeller til opphavsrett holdt av tredjeparter. Kopiering, distribusjon, reproduksjon og overføring, lagring eller annen bruk er strengt forbudt uten skriftlig samtykke.

 

MAZDA navn, modellbeskrivelser, logoer, identifikasjonsplatene, emblemer samt navnene på våre magasiner og tjenester er registrerte varemerker for Mazda Group.

Ved å gi tilgang til denne informasjonen har vi ikke gitt tillatelse til å bruke Mazda konsernets eller tredjeparts rettigheter.

 

Mazda Motor Norge distanserer seg også uttrykkelig fra innholdet på tredjeparts nettsteder som denne nettsiden er tilknyttet, siden vi ikke kan utøve noen innflytelse over innholdet på disse sidene.

 

Lenker til andre nettsider

Vi har ingen innflytelse over om de overholder personvernbestemmelser. Vi anbefaler å gå inn på de respektive retningslinjer for personvern av besøkte nettsted.

Også her har vi ingen innflytelse over legitimiteten av innholdet på disse nettstedene. Vi kan derfor ikke akseptere noe ansvar for innholdet på andre nettsteder.

 

Brukerinformasjon og veiledning

Når du ser på videoene av funksjoner i Mazda modeller må du være oppmerksom på følgende punkter:

 

Vær oppmerksom på at ditt kjøretøy muligens ikke er utstyrt med alle funksjoner som vises i videoene.

 

Ikke bruk denne siden mens du kjører da sjåføren blir distrahert og kan miste kontrollen over kjøretøyet, noe som kan føre til ulykker, alvorlige personskader og personskader med døden til følge.

 

For at du får mest mulig glede av din Mazda er instruksjonsboken nå supplert med videoer. Disse videoene visualiserer noen spesielle egenskaper og funksjoner i din Mazda. Likevel er opplysningene i videoene kun ment som supplement og ikke som erstatning for instruksjonsboken for din Mazda.

I instruksjonsboken finner du mer detaljert informasjon om funksjonene, viktig sikkerhetsinformasjon, om kjøring ved forskjellige veiforhold og om bruk og vedlikehold av kjøretøyet. Instruksjonsboken inneholder mange ADVARSLER, SIKKERHETSBESTEMMELER og MERKNADER. En ADVARSEL indikerer at det kan medføre alvorlige personskader eller personskader med døden til følge om advarslen ikke følges. En SIKKERHETSBESTEMMELSE gjør oppmerksom på at personskader eller skader på kjøretøyet eller begge deler kan inntreffe hvis sikkerhetsbestemmelsen ikke følges. En MERKNAD inneholder opplysninger og ofte også råd og tips om bedre bruk av kjøretøyet ditt.

 

Støttesystemene og -funksjonene erstatter ikke forskriftsmessig kjøring. Hvorvidt systemenes drift er tilgjengelig, kan være påvirket av trafikken, værforhold og kjøreatferden.

 

Alle opplysninger, spesifikasjoner, bilder og illustrasjoner gjelder på utgivelsestidspunktet. Mazda forbeholder seg retten til å foreta endringer av spesifikasjonene eller designen uten forhåndsvarsling og uten forpliktelser.